Fshion Movie – THE NAIL / LEONARD WONG

Director / Daichi Yasuda

Designer / LEONARD WONG

Cinematographer / Satoshi Uchikawa

Lighting Director / Yasuyuki Suzuki

Sound Design / Hidekazu Sakamoto

Makeup / Teruaki Shinjo (SHISEIDO)

Wig, Face Piece, Swarovski Mask / SAKIE.(CUBE TOKYO)

Co-produce / Shigeyuki Komatsubara

Assistant Cameraman / Kosuke Matsuishi / Ken Yamamura / Ayano Ishii / Kei Nakamura / Hakase

lighting 1st assistant / Haruki Shiga

lighting technician / Reiji inoue

Chroma key / Vinicius Vian Assaeda (BISS)

Technical Support / Yumiko Kikumoto

LEONARD WONG STAFF / Seraphina Xie / Sachiko Richards / Misako Arai / Valerie Liao

Model / Natalia

Não existem comentários

Comente este artigo